Dla nauczycieli

 

Szanowni Państwo!

Jak co roku Planetarium Śląskie zaprasza uczniów szkół średnich oraz utalentowanych uczniów szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Astronomicznej. Olimpiada pełni w naszym kraju niezwykle ważną funkcję popularyzacji tej dyscypliny nauki w społeczeństwie. Przygotowując się do Olimpiady co rocznie kilkuset zawodników od ponad 65 lat zyskuje wiedzę i kompetencje z astronomii na olimpijskim poziomie.

Wobec braku wydzielonego przedmiotu nauczania, funkcjonowanie i rozwój astronomii w Polsce w przyszłości zależy właśnie od młodych pasjonatów kosmosu, dla których Olimpiada Astronomiczna stanowi ważny krok w ich edukacji. Bardzo ważnym ogniwem w tym łańcuchu jest nauczyciel, który bezpośrednio może zachęcić uczniów do spróbowania swoich sił w naszej Olimpiadzie.

Zdajemy sobie sprawę, że szkolna rzeczywistość nie pozostawia nauczycielom wiele możliwości pracy z uczniem utalentowanym w dziedzinie astronomii. Dlatego Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej pragnie wesprzeć Państwa w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. Prosimy o zapoznanie się z prezentacją na temat wspierania olimpijczyków przez nauczycieli-opiekunów jaką udostępniamy poniżej.

Kontakt dla opiekunów zawodników: olimpiada@planetarium.edu.pl.

W temacie proszę wpisać słowo „NAUCZYCIEL”

 

Waldemar Ogłoza
Przewodniczący Komisji Olimpiady Astronomicznej