Zanim zakupią Państwo bilet - FAQ

 

JAK ZROBIĆ REZERWACJĘ

Rezerwacji dla grup zorganizowanych można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 32 745 04 04. Dział rezerwacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00.

Nie prowadzimy rezerwacji dla klienta indywidualnego.

Zakupu biletów przez Klientów indywidualnych można dokonać przez stronę internetową www.planetarium.edu.pl., bądź w kasie. Bilety bardzo szybko się rozchodzą, dlatego najbezpieczniejszą formą jest zakup przez Internet.

W przypadku korzystania z opcji zakupów internetowych należy wejść w zakładkę Zaplanuj wizytę/wybierz grupę wydarzeń

 

ZWROTY

Zwrot zakupionych biletów możliwy jest  do 7 dni kalendarzowych przed terminem wizyty  w Planetarium. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba dokonująca transakcji, po uprzednim wysłaniu wniosku na adres mailowy rezerwacja@planetarium.edu.pl. O dochowaniu w/w terminu decyduje data otrzymania wniosku przez Planetarium.

Wniosek o zwrot powinien zawierać następujące dane: numer i datę transakcji ( PRO/I/…), datę wizyty, liczbę biletów do zwrotu a także nr rachunku bankowego. Zwrot zostanie zrealizowany do 14 dni kalendarzowych.

 

NIEWYKORZYSTANE BILETY

Zgodnie z regulaminem (https://www.planetarium.edu.pl/rodo-i-regulamin.html), w przypadku niewykorzystanie biletów  (rezygnacji bądź spóźnienia się na seans i inne atrakcje) nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów, ani zmiana terminu.

Istnieje możliwość złożenia reklamacji dotyczących powyższych zdarzeń. W tym celu należy zgłosić ten fakt w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty na bilecie na adres: rezerwacja@planetarium.edu.pl i podać numer zamówienia PRO/I … oraz swoje dane (imię i nazwisko oraz numer telefonu ). Każda reklamacja będzie indywidualnie rozpatrywana.

 

ZAKUP BILETÓW

Bilety należy zakupić na naszej stronie www.planetarium.edu.pl w zakładce zaplanuj wizytę. Po lewej stronie będzie kalendarz po prawej lista rozwijalna z dostępnymi atrakcjami (Ekspozycja stała, Seanse popularnonaukowe). Należy wybrać datę, interesujące nas wydarzenie i godzinę rozpoczęcia. Każdą z atrakcji należy włożyć osobno do koszyka, całość natomiast opłacić  w ciągu pół godziny od momentu złożenia zamówienia. Między wydarzeniami należy uwzględnić około półgodzinne przerwy, aby atrakcje na siebie się nie nakładały.  W ofercie nie posiadamy biletu, który obowiązywałby na wszystkie atrakcje, dlatego ścieżkę postępowania opisaliśmy powyżej.

 

ZAKUP BILETÓW A PRAWO KONSUMENTA

na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

BILET RODZINNY I BILET KARTA DUŻEJ RODZINY

Bilet rodzinny to bilet wstępu na seans w Sali Planetarium dla maksymalnie 4 osób. W celu zakupu należy wybrać odpowiednie miejsca na rzucie sali ( 4 miejsca), a w kolejnym kroku, gdy przejdą  Państwo do koszyka, wybrać jeden bilet rodzinny ( za 50 zł ) oraz trzy bilety kontrolne za 0 zł (bilet rodzinny kontrolny). W analogiczny sposób postępujemy kupując bilet „Karta dużej rodziny” – mogą z niego skorzystać osoby posiadające „Kartę dużej Rodziny” tj. dwie osoby dorosłe i minimum 3 dzieci. Aby zakupić bilety należy wybrać odpowiednie miejsca na rzucie Sali ( 5 lub więcej ), w kolejnym kroku, gdy przejdą Państwo do koszyka wybrać jeden Bilet „Karta dużej Rodziny” (42,50 zł ) oraz minimum cztery kolejne bilety kontrolne jako Bilet „Karta dużej Rodziny” ( za 0 zł )  

 

DOJAZD I PARKOWANIE PRZY PLANETARIUM

Przyjeżdżając do Planetarium samochodem prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z aktualnymi regulacjami dot. parkowania w Parku Śląskim i zachęcamy do uwzględnienia dłuższego czasu dotarcia do Planetarium przy planowaniu wizyty. Planetarium nie posiada własnego Parkingu. Drogi dojazdowe, parkowanie i opłaty wynikają z Regulaminu Parku Śląskiego.

Wyciąg z Regulaminu Parku Śląskiego:

- w tygodniu – 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę;
- w weekendy (sobota, niedziela) i święta – 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę;
pojazdy o masie powyżej 3,5 t obowiązuje jednokrotna opłata - 30 zł - niezależnie od godzin parkowania;
autokary obowiązuje jednokrotna opłata - 50 zł - niezależnie od godzin parkowania.

Pierwsze 15 minut parkowania jest bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne, posiadające stosowną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej – wyjazd bez opłat. Wyjazd bez opłaty nie dotyczy sytuacji nieważnego biletu, zgubionego biletu lub zniszczenie biletu w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie. Wjazd i wyjazd z Parkingu (Strefy parkingowej) odbywa się wyłącznie przez ten sam punkt poboru opłat. Nieważnym biletem jest bilet pobrany z innego punktu poboru opłat, niż punkt przez który odbywa się wyjazd z parkingu (Strefy parkingowej). W powyższym wypadku pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. Za zagubienie biletu parkingowego lub jego zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł w punkcie poboru opłat tego samego dnia, 100,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty 7 dni przelewem lub w kasie w Budynku Dyrekcji Parku Śląskiego oraz 300,00 zł w przypadku zapłaty ponad 7 dni po terminie (liczone od daty nałożenia opłaty).

 

JAK DO NAS DOJŚĆ Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Przystanek autobusowy „ Bytkowska Centrum Targowe” – dojście do Planetarium około 30 minut
Przystanek autobusowy „Bytków Osiedle Chemik” – dojście do Planetarium około 30 minut
Przystanek autobusowy „Chorzów Stary Węzłowiec” – dojście do Planetarium około 30 minut
Przystanek tramwajowy „Wesołe Miasteczko”, „Stadion Śląski” – dojście do Planetarium około 40 minut