Organizacja parkowania w Parku Śląskim 11 czerwca

Na swojej stronie internetowej Park Śląski określił zasady parkowania i organizację ruchu 11 czerwca. Dla wszystkich, którzy tego dnia będą chcieli się dostać do Parku samochodem - ustalenia te prezentujemy poniżej.

xl.jpg

 

Strefa Parkingowa Główna – P8 – Wjazd od ul. Chorzowskiej:

 • W dniu 11 czerwca 2022 roku, Goście Parku na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.

Wjazd do Strefy Parkingowej P9 - Wjazd od ul. Parkowej:

 • W dniu 11 czerwca 2022 roku, Goście Parku na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.

Wjazd do Strefy Parkingowej P 11 Złota – Wjazd od ul. Złotej:

 • W dniu 11 czerwca 2022 roku, Goście Parku na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku,) jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.

Wjazd do Strefy Parkingowej – Wjazd od ul. Bytkowskiej

 • W dniu 11 czerwca 2022 roku, Goście Parku na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.

Wjazd do Strefy Parkingowej Parkingowej P10 – Wjazd od ul. Siemianowickiej:

 • W dniu 11 czerwca 2022 roku, Goście Parku na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.

Ważne!

Wjazd i wyjazd z Parkingu odbywa się wyłącznie przez ten sam punkt poboru opłat, z wyłączeniem Strefy Planetarium, przez którą następuje wjazd, natomiast wyjazd następuje Strefą Parkingową przy ul. Siemianowickiej.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
  o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe zamknięcie samochodów.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszej instrukcji parkowania w płatnych strefach parkingowych (dalej również jako: Instrukcja) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
 3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
 4. Bilet parkingowy upoważnia do jednorazowego wjazdu do Strefy Parkingowej. Po opuszczeniu Strefy Parkingowej nie ma możliwości ponownego wjazdu do Strefy Parkingowej na tym samym bilecie parkingowym.
 5. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń służb parkingowych oraz służb ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe w strefie parkingowej.
 6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

Za: ParkSlaski.pl