STACJA KLIMATOLOGICZNA

W pobliżu Planetarium Śląskiego znajduje się stacja klimatologiczna. Od początku lat 60-tych XX wieku prowadzi ona regularne pomiary i obserwacje stanu pogody w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Zlokalizowana jest na wysokości 320 m n.p.m. – niemal na samym szczycie Wzgórza Chorzowskiego w punkcie górującym nad otoczeniem parku.

Bazą stacji jest ogródek meteorologiczny urządzony i wyposażony zgodnie z instrukcją dla stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ogródku znajduje się klatka meteorologiczna, w której umieszczony jest psychrometr Augusta, termometry ekstremalne i tygodniowy termohigrograf. Obok standardowego wyposażenia, w klatce umieszczony jest również zestaw elektronicznych czujników temperatury i wilgotności powietrza. Na terenie ogródka zainstalowany jest deszczomierz Hellmanna oraz elektroniczny pluwiograf zapisujący w sposób ciągły przebieg i natężenie opadów. Na specjalnym poletku o wymiarach 4x2 m prowadzone są pomiary temperatury gruntu za pomocą kolankowych termometrów glebowych na głębokościach: 5, 10, 20 cm. Z kolei na wysokim maszcie umieszczony jest anemometr służący do wyznaczania średniej prędkości i kierunku wiatru.

W pomieszczeniu stacji znajdują się barometry i barograf do pomiaru i zapisu wartości ciśnienia atmosferycznego. Do dzienniczka klimatologicznego i komputera wpisuje się wyniki obserwacji, które stanowią materiał wyjściowy do charakterystyki klimatu Parku i wszelkich opracowań klimatyczno - porównawczych. Stacja klimatologiczna pełni również rolę dydaktyczną, a jej wyposażenie umożliwia poglądowe lekcje dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zajęcia dydaktyczne dla wcześniej zgłoszonych grup prowadzone są od wtorku do piątku o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00.