Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku Planetarium Śląskie jest nieczynne, ale nadal prowadzi działalność dydaktyczną. Pełna oferta znajduje się w zakładkach obok.


PLANETARIUM – ŚLĄSKI PARK NAUKI.
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE.

Fundusz

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna” Działanie 12.3 „Instytucje popularyzujące naukę”.

Beneficjent: Województwo Śląskie

Okres realizacji: 2016-2020

Całkowita wartość projektu: 98 927 500,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wynosi 82 475 650,66 PLN (85 % kosztów kwalifikowalnych),
środki z budżetu państwa 9 703 017,72 PLN.

Wkład własny województwa śląskiego: 6 748 831,62 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych przez Planetarium usług edukacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania na wszystkich poziomach edukacji.

Przedmiotem projektu w zakresie robót budowlanych jest przekształcenie istniejących struktur budowlanych Planetarium, aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności edukacyjno –popularyzatorskiej w dziedzinie astronomii, sejsmologii i meteorologii, a także zakup wyposażenia i urządzeń.

wizualizacja

Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowy budynek o powierzchni ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Większa jego część będzie się mieścić pod ziemią. Znajdą się tam między innymi sale wykładowe, pracownie, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca w zupełnie nowatorski sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii. Osoby odwiedzające Planetarium będą zwiedzały ekspozycję w niewielkich grupach wzdłuż logicznie skonstruowanych ścieżek tematycznych w towarzystwie opiekuna – przewodnika.

Eksponaty interaktywne będą innowacyjne i niespotykane w innych parkach nauki. Na przykład w specjalnych pokojach klimatycznych będzie można na własnej skórze sprawdzić jak wilgotność powietrza wpływa na to jak odczuwamy temperaturę. Prezentowana będzie także kilkumetrowa kolumna pogodowa, w której będzie można w krótkim czasie wytworzyć mgłę, tornado, chmurę oraz opad deszczu lub śniegu. Zbudowany zostanie także symulator pozwalający na wirtualny lot w kosmos.

Obok Planetarium wyrośnie wieża widokowa, dzięki której będzie można podziwiać panoramę Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa.

W zabytkowym budynku Planetarium zostanie zmodernizowana główna sala projekcyjna, wymienione zostaną fotele, ekran, system dźwiękowy oraz projekcyjny. Projektor Zeissa, który był wykorzystywany przez ponad 62 lata zostanie wyeksponowany w nowym budynku. Jego miejsce zajmie hybrydowy system projekcji. Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, natomiast dzięki systemowi cyfrowych rzutników pracujących w rozdzielczości 8K będzie można wyświetlać dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie. Zmieniony zostanie także profil podłogi na amfiteatralny, by salę można było wykorzystywać także do konferencji, sympozjów oraz koncertów.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będzie zlokalizowana stała ekspozycja zewnętrzna „Eppur si muove” prezentująca różne aspekty ruchu obrotowego.

W czasie remontu i rozbudowy Planetarium Śląskie będzie nieczynne, ale nie oznacza to, że nie będzie prowadziło pracy dydaktycznej. W ramach projektu zostanie zakupione nadmuchiwane planetarium mobilne, dzięki któremu możliwa będzie prezentacja niektórych seansów poza główną salą, a także testowanie nowych produkcji, które będą przygotowywane przez zespół Planetarium Śląskiego.


Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku Planetarium Śląskie jest nieczynne, ale nadal prowadzi działalność dydaktyczną. Pełna oferta znajduje się w zakładkach obok.


Ostatnia aktualizacja strony: 28 września 2018

BIP

logo