CENY BILETÓW

• dwulekcyjne zajęcia dydaktyczne 12,00 zł
• seanse dydaktyczne 6,00 zł
• seanse popularne:  
  bilet normalny 12,00 zł
  bilet ulgowy 6,00 zł
• bilet rodzinny (do 4 osób) 30,00 zł
• bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 15,00 zł
• karnet na seans dodatkowy (do 20 osób) 240,00 zł
• obserwatorium astronomiczne 2,00 zł
• stacja klimatologiczna 4,00 zł
• stacja sejsmologiczna 3,00 zł
• wystawa 3,00 zł

Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
dzieci od lat 3, młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści, po okazaniu właściwego dokumentu.

Bezpłatny bilet wstępu przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników grup zorganizowanych oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Kasa Planetarium Śląskiego akceptuje karty płatnicze.

Szanowni Państwo, informujemy, że Park Śląski pobiera opłatę przy wjeździe na jego teren. Opłata dla autokarów wynosi jednorazowo 20 zł., dla samochodów osobowych 2,50 zł. za godzinę od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele i święta 4,00 zł za godzinę. Planetarium Śląskie nie ma żadnego wpływu na fakt poboru opłat oraz ich wysokość.


REZERWACJA MIEJSC

Rezerwacji biletów na zajęcia dydaktyczne dla szkół (w sali planetarium, stacji klimatologicznej i stacji sejsmologicznej) a także seanse zamawiane (np. w językach obcych) można dokonać osobiście w biurze rezerwacji, telefonicznie w dni powszednie od godz. 8.00 do 14.30, przez stronę www.planetarium.edu.pl, ewentualnie listownie lub faksem.

Z uwagi na specyfikę projekcji w planetarium, rezerwacji miejsc na seanse dokonuje się na czas o 15 minut wcześniejszy:
• godz. 9.45 i 11.45 na dwulekcyjne zajęcia dydaktycznych dla szkół,
• godz. 8.45 i 13.45 na seanse dydaktyczne dla grup,
• godz.16,45 na seanse popularne dla grup (w dni powszednie)
• godz.10.45, 12.45, 14.45 i 16.45 na seanse popularne dla grup (w soboty i niedziele).

Po rozpoczęciu seansu wejście na salę projekcyjną nie jest możliwe!

Nasza oferta dla szkół cieszy się dużym powodzeniem. Prosimy o rezerwację miejsc na zajęcia dydaktyczne dla szkół z wyprzedzeniem, jak też informowanie nas o ewentualnych zmianach w dokonanej już rezerwacji.

Rezerwacji miejsc dla widzów indywidualnych nie prowadzi się.