MIĘDZYSZKOLNE KOŁO ASTRONOMICZNE

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Jak co roku Planetarium Śląskie organizuje Międzyszkolne Koło Astronomiczne dla młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnictwo w zajęciach Międzyszkolnego Koła Astronomicznego daje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu astronomii i rozwijania umiejętności obserwacyjnych pod okiem doświadczonych pracowników dydaktycznych Planetarium Śląskiego. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach Koła.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Międzyszkolnego Koła Astronomicznego.

Osoba do kontaktu:
Bogusława Zagoła – 32 / 745 27 28 w. 34

Załącznik 1 – Regulamin MKA
Załącznik 2 – Harmonogram spotkań 2016/2017