AKADEMIA ODKRYWCY KOSMOSU

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

W październiku rozpoczynamy nową formę zajęć edukacyjnych z zakresu astronomii i nauk pokrewnych dla dzieci w wieku 10-12 lat – Akademię Odkrywcy Kosmosu.

Akademia Odkrywcy Kosmosu ma na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań dzieci w wieku 10 - 12. Zajęcia edukacyjne w formie wykładów, pokazów i warsztatów prowadzone będą przez pracowników dydaktycznych Planetarium. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Odkrywcy Kosmosu.

Spotkania odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu, we wtorki o godz. 17.00, wg harmonogramu zajęć.

Więcej informacji pod nr telefonu : 32 / 745 27 28

Załącznik 1 – Regulamin AOK
Załącznik 2 – Harmonogram spotkań 2016/2017