AKADEMIA MŁODEGO ASTRONOMA

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

W październiku rusza kolejna edycja Akademii Młodego Astronoma – zajęcia edukacyjne z zakresu astronomii i nauk pokrewnych dla dzieci w wieku 7 – 9 lat.

Akademii Młodego Astronoma ma na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia edukacyjne w formie wykładów, pokazów i warsztatów prowadzone będą przez pracowników dydaktycznych Planetarium. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Młodego Astronoma.
Spotkania odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu, w czwartki o godz. 17.00,
wg harmonogramu zajęć.

Więcej informacji pod nr telefonu : 32 / 745 27 28

Załącznik 1 – Regulamin
Załącznik 2 – Harmonogram zajęć dla grup 1 i 2