Regulamin
Skład KGOA
Program merytoryczny
ZWYCIĘZCY I LAUREACI

LXIII Olimpiada Astronomiczna
  Zawody I stopnia  
  Zawody II stopnia  
  Informacja  
Archiwum

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FINAŁU LXIII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2020 roku:

1. Odwołane zostały zawody III stopnia LXIII Olimpiady Astronomicznej, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom
zakwalifikowanym do tych zawodów.

2. Organizatorzy Olimpiady Astronomicznej mogą wyłonić
Reprezentację Polski do udziału w XIV IOAA (Międzynarodowej
Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki).
Decyzje dotyczące ewentualnego startu w 14 IOAA zapadną
w terminie późniejszym. W tej chwili jest zbyt wiele niewiadomych
odnośnie tej imprezy.


Koordynator Olimpiady Astronomicznej
Stefan Janta
 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2020