Regulamin
Skład KGOA
Program
ZWYCIĘZCY I LAUREACI

LXII Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia  
  Zadania zawodów II stopnia  
  Zadania zawodów III stopnia  
Archiwum

 

WYNIKI ZAWODÓW I STOPNIA

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW II STOPNIA LXII OA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE (.PDF)

Druk potwierdzenia (.doc)

Wyniki zawodów I stopnia LXII Olimpiady Astronomicznej (.PDF)

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy tematy drugiej serii zadań zawodów I stopnia LXII OA.

 Druga seria zadań zawodów I stopnia LXII OA 2018/2019 (.PDF)

Plik arkusza kalkulacyjnego do zadania 7 (w formacie .XLS)

Plik arkusza kalkulacyjnego do zadania 7 (w formacie .ODS)

 Rocznik Astronomiczny na 2018 rok (.PDF)

INFORMACJE O OSOBISTYM KODZIE UCZESTNIKA

Informujemy, że organizatorzy olimpiady astronomicznej przydzielą każdemu uczestnikowi osobisty kod, złożony z litery i cyfry, pod którym opublikowane zostaną jego oceny zadań zawodów I stopnia LXII Olimpiady Astronomicznej. Kod zostanie przesłany do każdego uczestnika listownie, wraz z tematami zadań drugiej serii, na adres prywatny podany w nadesłanej "Ankiecie uczestnika". Informacje o końcowych wynikach zawodów I stopnia ukażą się na stronie olimpiady,
w drugiej dekadzie grudnia.

INFORMACJE

Termin przesłania rozwiązań zadań drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego upływa 19 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Do klasyfikacji końcowej zawodów I stopnia zaliczane będą rozwiązania dwóch zadań z pierwszej serii, czterech z drugiej serii oraz jednego zadania obserwacyjnego.
 
Rozwiązania należy przesłać na adres:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz, do pobrania w formacie PDF, zawierający zadania LXII OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LXII OA 2018/2019

  Ankieta uczestnika LXII OA 2018/2019

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LXII OA.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2018