LVIII Olimpiada Astronomiczna
  Harmonogram LVIII OA  
  Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
  8th IOAA
Archiwum

 

WYNIKI ZAWODÓW I STOPNIA

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW II STOPNIA LVIII OA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Druk potwierdzenia (.doc)

ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszamy tematy drugiej serii zadań zawodów I stopnia LVIII OA.

Druga seria zadań zawodów I stopnia LVIII OA 2014/2015

Zdjęcie nieba (rozszerzenie .jpg) - do zadania nr 4

Zestaw momentów minimum w arkuszu kalkulacyjnym – pomocny w zadaniu 3:

Wersja pliku Excel (.xls)

Wersja pliku Calc OpenOffice (.ods)

INFORMACJE O OSOBISTYM KODZIE UCZESTNIKA


Informujemy, że organizatorzy olimpiady astronomicznej przydzielą każdemu uczestnikowi osobisty kod, złożony z litery i cyfry, pod którym opublikowane zostaną jego oceny zadań I etapu LVIII Olimpiady Astronomicznej. Kod zostanie przesłany do każdego uczestnika listownie, wraz z tematami zadań drugiej serii I etapu olimpiady, pod adresem prywatnym podanym w nadesłanej Ankiecie uczestnika. Informacje o wynikach I etapu ukażą się na stronie olimpiady, w drugiej dekadzie grudnia.

INFORMACJE

Termin przesłania rozwiązań zadań drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego upływa 17 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku nadesłania większej liczby zadań z danego zestawu, do klasyfikacji zawodów I stopnia zaliczane będą rozwiązania ocenione najwyżej (po trzy zadania z każdej serii oraz jedno zadanie obserwacyjne).
Rozwiązania należy przesłać na adres:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LVIII OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LVIII OA 2014/2015

Ankieta uczestnika LVIII OA 2014/2015

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LVIII OA.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2014