LVII Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia  
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
  7th IOAA
Aktualności
Archiwum

 

ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LVII OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LVII OA 2013/2014

Ankieta uczestnika LVII OA 2013/2014

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LVII OA.

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszamy drugą serię zadań zawodów I stopnia LVII OA.

Druga seria zadań zawodów I stopnia LVII OA 2013/2014

INFORMACJE O OSOBISTYM KODZIE UCZESTNIKA

Informujemy, że organizatorzy olimpiady astronomicznej przydzielą każdemu uczestnikowi osobisty kod, złożony z litery i cyfry, pod którym opublikowane zostaną jego oceny zadań I etapu LVII Olimpiady Astronomicznej. Kod zostanie przesłany do każdego uczestnika listownie, wraz z tematami zadań drugiej serii I etapu olimpiady, pod adresem prywatnym podanym w nadesłanej Ankiecie uczestnika. Informacje o wynikach I etapu ukażą się na stronie olimpiady, w drugiej dekadzie grudnia.

INFORMACJE

W drugiej serii zadań zawodów I stopnia wystarczy nadesłać rozwiązania trzech zadań dowolnie wybranych przez uczestnika spośród zestawu czterech zadań, pod adresem:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań należy przesłać rozwiązanie jednego z trzech zadań obserwacyjnych.

Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.
 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2014