LV Olimpiada Astronomiczna
Informacje regulaminowe
  Zadania zawodów I stopnia
Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
  5th IOAA

Aktualności
Archiwum

 

ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy plik do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LV OA oraz informacje regulaminowe.


Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz infromacje regulaminowe
 

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy plik do pobrania w formacie PDF zawierający drugą serię zadań zawodów I stopnia.


Druga seria zadań zawodów I stopnia LV OA
 

Aby otworzyć plik należy użyć programu Adobe Reader PDF lub Foxit Reader PDF.

INFORMACJE

W drugiej serii zadań zawodów I stopnia wystarczy nadesłać rozwiązania trzech zadań dowolnie wybranych
przez uczestnika spośród zestawu czterech zadań, pod adresem:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


w terminie do dnia 14 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań należy przesłać rozwiązanie jednego z trzech zadań obserwacyjnych.

Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2012