LIII Olimpiada Astronomiczna
Informacje regulaminowe
Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia

Aktualności
Archiwum

 

ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy plik do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LIII OA.

---
Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia
---

DRUGA SERIA ZADAŃ

INFORMACJE

W drugiej serii zadań zawodów I stopnia wystarczy nadesłać rozwiązania trzech zadań dowolnie wybranych
przez uczestnika spośród zestawu czterech zadań, pod adresem:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10

w terminie do dnia 16 listopada 2009 r (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem dalszego uczestnictwa w olimpiadzie jest przesłanie wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań jednego z trzech zadań obserwacyjnych.

Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia. Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

---
Druga seria zadań zawodów I stopnia
---

Aby móc wyświetlić taki plik na swoim komputerze należy zainstalować program
Adobe Reader lub Foxit Reader.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2010