Regulaminy zawodów
Zawody I stopnia
Zawody II stopnia
Zawody III stopnia

LI Olimpiada Astronomiczna
Informacje regulaminowe
Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
Aktualności 
Archiwum

...przebiega w trzech etapach. Zadania zawodów I stopnia (szkolnych) są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej (pod kontrolą i w ograniczonym czasie).

Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Jednym z zadań zawodów centralnych jest przeprowadzenie samodzielnej obserwacji astronomicznej, jeśli pozwalana na to pogoda. Wśród zadań finałowych znajduje się też zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba, rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium,

Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestnika dobrego opanowania warsztatu matematycznego.

Zachęcamy do próby swoich sił w olimpiadzie astronomicznej.

Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej oraz Planetarium Śląskie - organizator olimpiady - składają podziękowanie wszystkim sponsorom olimpiady.

Olimpiady astronomiczne są organizowane dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, znaczącemu wsparciu finansowemu Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika.

Podziękowania należą się również Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii za wsparcie finansowe i liczne nagrody oraz firmie "Uniwersał"
z Żywca za wieloletnie fundowanie nagród dla laureatów olimpiady.

Sponsorzy 50 Olimpiady Astronomicznej

POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

ŻYWIECKIE KOŁO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII - ANTATRES

Ogólnopolska Akcja 1% na astronomię administrowana przez
Stowarzyszenie POLARIS - OPP

DZIĘKUJEMY !

Komitet Główny
Olimpiady Astronomicznej

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2008