XLIX Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia
Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
Klasyfikacja końcowa
Aktualności
Archiwum

 

ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

1. Ponieważ przyjęto, że podróż kosmiczną odbył człowiek, który znalazł się wyżej niż 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi proponuje się komercyjne wycieczki na taką wysokość. Wykaż, że w porównaniu do lotu orbitalnego wzlot na taką wysokość wymaga znacznie mniej energii.

 2. Gdy dla obserwatora ziemskiego planeta górna  znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie niż Słońce mówimy, że jest ona w opozycji. Jej odległość kątowa od Słońca wynosi wtedy 1800. Dla planet olbrzymów oblicz po jakim czasie od momentu opozycji odległość kątowa planety  od Słońca zmniejszy się do 900.

W obliczeniach przyjmij, że orbity są współpłaszczyznowymi okręgami.

             3. Następujące gwiazdy uszereguj według ich wzrastających rozmiarów:

1. Gwiazda olbrzym.

2.  Słońce.

3.  Gwiazda o jasności obserwowanej 10,8 wielkości gwiazdowej znajdująca się w odległości 3,5 ps od nas.

4.  Gwiazda, której jasność absolutna wynosi  3,7 wielkości gwiazdowej, a temperatura efektywna -   5800 K.

Podaj uzasadnienie przyjętej przez Ciebie kolejności

             4. W dniu 3 października 2005 roku w Polsce będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca. Przygotuj szczegółowy program obserwacji tego zjawiska, uwzględniając posiadany przez Ciebie sprzęt obserwacyjny.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1.      Na wykonanej przez siebie fotografii Księżyca dokonaj identyfikacji widocznych na niej szczegółów powierzchni Księżyca.

2.      Przeprowadź obserwacje zaćmienia Słońca 3 października br.

3.     Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można również nadesłać opracowane wyniki innych własnych obserwacji prowadzonych w ostatnim roku.


DRUGA SERIA ZADAŃ

1.   Oszacuj temperaturę gruntu księżycowego w godzinę po zapadnięciu nocy księżycowej. W obliczeniach przyjmij, że:

1.       Na początku nocy grunt księżycowy ma temperaturę 300 K.
2.
       Powierzchnia Księżyca jest zbudowana z materiału, którego ciepło właściwe c wynosi 
          około 800 J/(kg×K), a  gęstość
r  - około  2000 kg/m3.
3.
       Promieniowanie powierzchni jest zbliżone do promieniowania ciała doskonale czarnego.
4.
       Wychładza się warstwa  o głębokości około 1 centymetra.

 2.  Zaobserwowano bliskie złączenie Księżyca, Wenus i Marsa. Wenus była widoczna w kwadrze. Naszkicuj fazę, w jakiej znajdował się wtedy Księżyc i Mars.
Wskazówka: Zadanie można rozwiązać metodą graficzną. Potrzebne dane  liczbowe należy wyszukać samodzielnie. 

3.  Przedyskutuj przez jaki okres czasu w ciągu  roku na terenie Polski występują  białe noce astronomiczne. W jakim okresie czasu takie białe noce trwają w Twojej miejscowości.
Przyjmujemy, że biała noc astronomiczna zachodzi wtedy, gdy wysokość środka tarczy Słońca przez całą noc jest większa od   -18 stopni.

4.   Tabelka zawiera dane o kilku obiektach z katalogu Messiera. Które z nich można by w pierwszej połowie nocy obserwować w czasie letnich wakacji, a które - w czasie ferii zimowych?  Jakimi przyrządami można by je dostrzec.
 

gwiazdozbiór

oznaczenie

rektascensja

deklinacja

jasność

Her

M 13

16,h7

+36,05

5,m8

Cyg

M 29

20, 4

+38, 5

7, 1

And

M 31

0, 7

+41, 0

4, 8

Gem

M 35

6, 1

+24, 3

5, 3

CMa

M 41

6, 8

-20, 7

4, 6

Cas

M 52

23, 4

+61, 5

7, 3

Com

M 53

13, 2

+18, 2

7, 6

Leo

M 66

11, 3

+13, 0

8, 9

Aqr

M 72

20, 6

+12, 5

9, 3

Her

M 92

17, 3

+43, 2

6, 4

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2006